Chính sách đại lý

1. Phương châm phát triển phú trang

– Cùng nhau hợp tác để phát triển hệ thống phân phối gỗ thông nhập khẩu. 

– Việc trở thành đại lý của Gỗ Thông Phú Trang dựa trên cơ sở quyền lợi và lợi ích của cả 2 bên.

– Thường xuyên chia sẻ thông tin và hỗ trợ kịp thời.

– Chúng tôi luôn tạo cho đại lý lợi thế để cạnh tranh trước sự biến đổi của thị trường hoặc đối thủ.

2. Quy tắc chung về phát triển đại lý

– Các đại lý sẽ áp dụng được cấp 01 account bán hàng trong phần quản trị sản phẩm của site: www.gothongphutrang.com.  Chúng tôi có hệ thống để kiểm soát lượng hàng hóa của các đại lý một cách online.

– Để  đăng ký trở thành đại lý phân phối các điều kiện bắt buộc là phải có mặt bằng cụ thể, vui lòng gửi mail về hotro@gothongphutrang.com  cụ thể địa chỉ giao dịch chính xác kèm theo số điện thoại liên hệ.

– Các bạn vui lòng chụp ảnh vị trí mặt bằng cụ thể gửi tới email: hotro@gothongphutrang.com để xác nhận hoàn tất hồ sơ đại lý.

– Khoảng cách địa lý của các đại lý tối thiểu là 6km để đảm bảo thị trường cạnh trang. Chúng tôi có quyền từ chối nếu không đảm bảo về bán kính hoạt động của các đại lý.

3. Chính sách về tài chính

chiết khấu mua hàng và doanh thu

  • Chiết khấu và doanh thu được áp dụng cụ thể theo đúng chính sách của công ty. Giám đốc điều hành sẽ quyết định cụ thể mức chiết khấu của từng đại lý.
  • Doanh thu là yếu tố quyết định chiết khấu, chúng tôi sẽ áp dụng mức chiết khấu dựa trên cập nhật doanh thu mỗi 3 tháng một lần.

4. Hỗ trợ về hàng hóa

– Chính sách đổi hàng: trong vòng 7 ngày kể từ ngày xuất hóa đơn, quý đại lý sẽ được đổi hàng mới nếu sản phẩm được xác định thuộc lỗi bảo hành. trong trường hợp không còn hàng đổi, phú trang sẽ hỗ trợ tối đa quý đại lý làm việc với giám đốc điều hành của Phú Trang.

5. Chính sách hỗ trợ các đại lý

– Bảng hiệu quảng cáo trang trí tại showrom

– Các đại lý buộc phải treo băng rôn hoặc thay đổi banner khi công ty Phú Trang thực hiện các quảng cáo hoặc khuyến mãi lớn trong năm.

– Tuyệt đối không được kinh doanh các sản phẩm khách không nằm trong hệ thống của Phú Trang.